Fastighetsförvaltning & ytterskötsel i Skellefteå

Med oss kan du vara säker på att allting i fastigheten fungerar som det ska. De boende kan känna sig trygga i att belysning, ventilation och värme fungerar.

Kontakta oss!

Fastighetsservice

Är ni ute efter en pålitlig och effektiv partner som kan avlasta er och sköta era fastigheter? Vi är öppna för nya samarbeten och erbjuder våra kunder en helhetslösning där vi kan förvalta allt från fastighetsservice och underhåll till ytterskötsel av gårdarna i anslutning till fastigheten. Kontakta oss så analyserar vi vilka skötsel- samt servicebehov er fastighet har. Vi sköter tillsyn, skötsel och löpande underhåll av fastigheten för att hålla den i fortsatt gott skick. Våra tjänster inom fastighetsservice omfattar allt servicearbete som bör ske i bolag, bostadsrättsföreningar, hyresrättsföreningar, rondering och tillsyn, felanmälan, trappstädningar, fastighetsskötsel och koordinering mellan entreprenörer som på ett eller annat sätt är inblandade i fastighetsskötseln.

Våra tjänster för fastighetsunderhåll kan omfatta

  • Tillsyn

  • Fastighetsskötsel och underhåll

  • Teknisk förvaltning

  • Löser problem i felavhjälpande syfte

  • Tecknar avtal med olika aktörer som är inblandade i fastighetsskötseln

Yttre fastighetsskötsel

Fastighetsförvaltning handlar inte endast om att sköta själva huset, men även underhåll och renhållning av gårdar och andra offentliga ytor i anslutning till fastigheten ifråga. Detta är en viktig punkt av flera olika anledningar. Dels handlar det om att bibehålla en ren och harmonisk miljö för de boende, dels handlar det om att en fin utemiljö skapar en trygg och trivsam hemkänsla. Dessutom skapar en harmonisk utemiljö ett mervärde.

Våra tjänster för yttre fastighetsskötsel kan omfatta

  • Klippning & beskärning av buskar & träd

  • Städning av grönytor

  • Gräsklippning

  • Klottersanering

  • Utsmyckning såsom sommarblommor, julbelysning osv.

Söker du lägenhet?

Söker du lägenhet i Skellefteå eller Kåge? Vi förmedlar lägenheter i regionen, välkommen att kontakta oss.

Läs mer om lägenhetsförmedling

Felanmälan

Är du en fastighetskund till oss och behöver felanmäla något inom fastigheten?

Kontakta oss på 070-54 88 609